دیروز

امروز تو بیمارستان گذشت مثل دیروز

دیروز به پرستار چیزی گفتم و جواب بدی بهم داد نه خیلی بد ها ولی یه جورایی خستگی بقیه را سر من در اورد

امروز هی قربون صدقه م میره!!!

دیروز خسته ی جسم شدم اما امروز روح و جسم 

خدایا

مهربانا

کمکمون کن

عقلمون بده

درایتمون بده با خدا ترسی

منبع اصلی مطلب : بیوتن
برچسب ها : دیروز
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : 561